Fotoalbum

I dag tirsdag den 25-06-2013 blev det første "spadestik" til vores nye anlæg taget.
Vi har nu fået vores gamle baner til af kommunen og de skal fremover KUN😀 bruges til petanque.
Vi har lavet 2 felter på 10 baner, med en mellemgang på 1 m for hver anden bane.
Det ene felt bliver med skærver på 8 - 12 mm og det andet felt bliver hårdt underlag med meget små sten som topdress.
Rundt om hvert felt er der monteret stopbjælker lavet 4" x 4" og fastgjort med tenderstål "pløkke".
Mellem de 2 felter er der en midtergang på 1,3 m. For enden af hver bane og ved siderne på de yderste, er der fra snoren 50 cm.

Det er så planen at der skal komme et nyt klubhus med stor terrasse, fast præmie podie og flagstænger.

Vi håber at det hele vil blive klar til eller i sæsonen 2014.🙂😀😉